pdfOznámenie o zmene úradných hodín od 01.09.2020118.74 KB 

pdfOznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva277.01 KB

pdfOznámenie o zmene úradných hodín od 25.5.2020188.56 KB 

pdfZámer priameho predaja majetku obce Malá Čausa250.48 KB 

pdfPozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2_2020367.34 KB

pdfRozšírenie núdzového stavu obmedzenie pohybu Uznesenie 207_2020.pdf192.5 KB

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania 92.11 KB

pdfZverejnenie súhlasu s vykonaním ohňostrojových prác220.78 KB

docOznámenie o zmene úradných hodín 201929 KB

pdfOznam1_priamy_predaj_2019115.7 KB

docxMAS Žiar vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov žiadostí.docx13.69 KB 

pdfSúhlas na vykonanie ohňostroja.pdf218.74 KB 

docUstanovujúce zasadnutie OZ r. 2018.doc84.5 KB

docZverejnenie výsledkov komunálnych volieb 2018.doc43 KB

docVoľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018115.5 KB 

docOznámenia o zmene úradných hodín26 KB 

pdfVoľby do orgánov samosprávnych krajov 2017273.13 KB 

docVyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Malá Čausa119 KB

pdfIndividuálna výročná správa za rok 20143.22 MB

docVýročná správa obce rok 2013308 KB

docVýberové konanie MŠ r. 201441.5 KB

docOznamenie o začatí správneho konania na výrub ObecMalá Čausa - p.Matiaško31.5 KB

docOznamenie o začatí správneho konania na výrub ObecMalá Čausa - p. Chlpek31.5 KB

docVýročná správa obce 2011189.00 KB