Finančná komisia:         
predseda - Anna Kollárová
členovia - Eva Mokrá, Ladislav Mokrý

 

Stavebná komisia:
predseda - Pavel Kuric
členovia - Ing. Andrej Slanina, Peter Gregor 

 

Komisia ochrany verejného poriadku:
predseda - Michal Krško
členovia - Albert Sobota, Pavel Kuric 

 

Kultúrno-športová, školská a sociálna:
predseda - Pavel Kuric
členovia - Peter Gregor, Mária Judycká   

 

Komisia na ochranu verejného záujmu:
predseda - Albert Sobota
členovia - Anna Kollárová, Ondrej Šimo 

           

Komisia na vybavovanie sťažností:
predseda - Mgr. Slavomíra Lenhartová
členovia - Anna Kollárová, Ladislav Mokrý